Ikea

Plišane igračke za obrazovanje

U kampanji „Plišane igračke za obrazovanje“ za svaku kupljenu plišanu igračku ili dječju knjigu u robnoj kući IKEA jedan euro donirao se projektima za obrazovanje djece u siromašnim zemljama.

" U Hrvatskoj su građani svoju solidarnost i plemenitost pokazali kupnjom više od 40 tisuća plišanih igračaka u sklopu ove akcije tijekom blagdana 2014. godine."

Dosad je u kampanji, koju je zaklada IKEA prije 12 godina pokrenula u suradnji s UNICEF-om i organizacijom Save the Children, prikupljeno 67 milijuna eura, koji su omogućili da više od 11 milijuna djece u 46 zemalja ostvari svoje pravo na kvalitetno obrazovanje.

UNICEF i IKEA – partnerstvo na duge staze

IKEA podupire UNICEF-ove programe već više od 10 godina. Dosad se obvezala na više od 200 milijuna američkih dolara u novcu i robi za UNICEF-ove programe kojima se pomaže u spašavanju i unapređivanju života djece i njihovih obitelji.

Ono zbog čega je IKEA istinski UNICEF-ov partner posvećenost je tvrtke društvenoj odgovornosti i direktna uključenost u rješavanje pitanja koja se tiču djece, kao što je npr. dječji rad.

Uz financijsku podršku koju pruža za obrazovanje i zdravstvenu zaštitu djece u zemljama poput Indije, Pakistana i Turkmenistana, IKEA također UNICEF-u pruža stručnu podršku i znanje stečeno kroz dugogodišnji rad na rješavanju problema dječjeg rada u lancu opskrbe.

>> Saznajte više

<< Suradnja s tvrtkama  

Updated: 17 siječnja 2016
  • Share