Za djecu s teškoćama u razvoju presudno je da stručnu podršku dobiju od najranije dobi. Terapija im pomaže da se uspješno uklope u život zajednice – komuniciraju s obitelji, uče, igraju se i druže s vršnjacima.

Terapija koja se odvija u posebno opremljenim, senzornim sobama od velike je važnosti za napredak djece s teškoćama. Djeca se, uz podršku terapeuta, izlažu svjetlosnim, zvučnim i taktilnim podražajima, pri čemu se koristi različita oprema poput bazena s lopticama, ljuljački i drugih sprava za poticanje kretanja i održavanja ravnoteže. Tako razvijaju osjetilne, motoričke te sposobnosti učenja, kao i socijalne vještine.

Uz pomoć senzorne terapije, djeca s teškoćama razvijaju bolje komunikacijske vještine, napreduju u ponašanju i interakciji s drugima – što je ključno za njihov razvoj i sudjelovanje u životu obitelji i zajednice.

Nažalost, u Hrvatskoj mnoge djevojčice i dječaci s teškoćama još uvijek nemaju pristup ovakvoj terapiji. No Vi to možete promijeniti! 

kn

Donirajte mjesečnom donacijom!

Uz Vašu redovitu podršku možemo doprijeti do još većeg broja ranjive djece.

Zajedno pretvorimo teškoće u mogućnosti!

Svojom donacijom osigurajte:

  • opremanje senzornih soba u područjima Hrvatske gdje su potrebe najveće
  • edukaciju stručnjaka za provođenje terapija senzorne integracije

Kako donirati?

Osim putem web stranice, donirati možete na sljedeće načine:

  • uplatom na UNICEF-ov račun HR1723600001501092524, poziv na broj 2045-98

  • putem m-banking aplikacije – skeniranjem barkoda:

Barkod - senzorne sobe

Od srca hvala!

S Lukom je svaki dan novi početak i izazov. Budući da se zatvorila ustanova koja je djeci s teškoćama pružala senzornu terapiju, mama Marina za njega sama osmišljava senzorne aktivnosti. Pročitajte više!