Što volonteri mogu očekivati od UNICEF-a?

Prije svega veliku dobrodošlicu i kvalitetan timski rad. Uz navedeno, UNICEF volonterima pruža obuku o djelovanju i ciljevima organizacije, o komunikacijskim vještinama i pravima djece.

Kontakti

Updated: 06 siječnja 2016
  • Share