Zaštitite se od prijevara

Zaštitite se od prijevara i obmana u kojima se lažno koristi ime i logotip UNICEF-a.

Katkad se u javnosti ili putem e-poruka prikupljaju donacije u ime UNICEF-a. To ne mora uvijek dolaziti od UNICEF-a.

Pročitajte kako UNICEF prikuplja donacije i zaštitite se od lažnih predstavnika UNICEF-a.

Pročitajte više

Updated: 24 veljače 2016
  • Share