Pitanja i odgovori

Foto Mare Milin

 • Na čemu radi UNICEF u Hrvatskoj?
  UNICEF u Hrvatskoj je fokusiran na podršku najranjivijoj djeci, s ciljem:
  - da svako dijete dobije jednake šanse u prvim godinama života
  - da svako dijete u Hrvatskoj odrasta u toplini obiteljskog doma,
  - da sva djeca u pravosuđu dobiju podršku bilo kao počinitelji lakših kaznenih djela, svjedoci ili žrtve
  - da svaka zdravstvena ustanova postane prijatelj obitelji i djece.
  Uz navedeno UNICEF podržava promicanje i realizaciju dječjih prava kroz javno zagovaranje, rad i konzultacije s Vladom Republike Hrvatske i pravobraniteljicom za djecu. Kako bi ostvario ciljeve i promjene za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj sklapa partnerstva s medijima, privatnim sektorom te mobilizira javnost i resurse. Djelovanje UNICEF-a u Hrvatskoj, od 1991. godine podržava Vlada Republike Hrvatske osiguravajući uredski prostor za djelovanje organizacije.

 • Kako UNICEF djeluje i gdje je prisutan?
  S obzirom da je UNICEF međuvladina organizacija, svoje djelovanje uvijek temelji na suradnji s vladama na promicanju i ostvarenju dječjih prava u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Ciljeve za djecu UNICEF ostvaruje sklapajući partnerstva s medijima, privatnim i javnim sektorom. UNICEF djeluje u više od 155 zemalja, a u 37 najrazvijenijih zemalja UNICEF djeluje putem Nacionalnih odbora za UNICEF koji prikupljaju financijska sredstva i informiraju javnost o misiji i djelatnosti organizacije. Sjedište UNICEF-a je u New Yorku. Lista zemalja u kojima djeluje UNICEF.

 • Čime se točno bavi UNICEF i kako pomaže djeci?
  UNICEF zajedno s vladama stvara uvjete u kojima se poštuju i realiziraju dječja prava. U nekim zemljama to znači da radi na cijepljenju kako bi djeca preživjela, u nekim to znači hitna pomoć u obliku hrane, lijekova, šatora, pokrivača i ogrjeva zbog prirodnih katastrofa, a u nekima to znači pomoć postojećim sustavima skrbi za djecu – od socijalne do zdravstvene s ciljem poboljšanja usluga za djecu. Najveći dio napora UNICEF-a je usmjeren na djecu u zemljama u razvoju. UNICEF pruža dvije vrste pomoći:
  hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba te
  razvojnu – dugoročnu pomoć koja planski predviđa sustavne promjene – kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit djece.

 • Kako se financira UNICEF?
  UNICEF se od svojeg osnivanja financira isključivo iz dragovoljnih donacija građana, tvrtki, fondacija i vlada.

 • Kako mogu donirati sredstva UNICEF-u?
  Sredstva možete donirati za odabrani program u Hrvatskoj na našim stranicama za on line donacije, uplatom na žiro račun za određenu akciju, ili nas možete kontaktirati e-mailom na donacije@unicef.hr te pismom na Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Radnička cesta 41/VII, 10 000 Zagreb i mi ćemo Vas kontaktirati.

 • Kada doniram novce UNICEF-u, kako se ti novci raspoređuju?
  Sredstva koja se doniraju za programe poput – Stop nasilju među djecom, Svako dijete treba obitelj i dr. troše isključivo za provedbu tih programa. U prosijeku se od svake kune tek 14 lipa troši za operativne i administrativne troškove.

 • Na što se troše sredstva koja UNICEF prikupi prodajom čestitki i proizvoda?
  Kupnjom UNICEF-ovih čestitki i ostalih proizvoda pomažete Uredu UNICEF-a za Hrvatsku u njegovoj temeljnoj zadaći, a to je zaštita i poboljšanje uvjeta života djece u Hrvatskoj te pomažete osigurati prvu kriznu humanitarnu pomoć za djecu u svijetu u slučaju vremenskih nepogoda i drugih kriza. Naime, nakon 11 godina prisutnosti u Hrvatskoj i više od 22 milijuna dolara pružene financijske pomoći Hrvatskoj od strane globalnog UNICEF-a, Ured UNICEF-a za Hrvatsku dobio je novi mandat: promicanje dječjih prava te prikupljanje novčanih sredstava za dogovorene programe u Hrvatskoj, a u tu svrhu utrošit će se i dio prihoda od prodaje UNICEF-ovih čestitki i ostalih proizvoda u Hrvatskoj.

 • Kako se mogu zaposliti u UNICEF-u?
  Ured UNICEF-a u Hrvatskoj zapošljava nove djelatnike samo na temelju objavljenih natječaja te propisane procedure izbora osoblja za pojedino radno mjesto. Ured takve natječaje objavljuje na svojoj internetskoj stranici te u dnevnom tisku.

  Za zaposlenje u Uredima UNICEF-a izvan Republike Hrvatske, molimo Vas posjetite stranice UNICEF International Employment.

 • Kako mogu postati volonter UNICEF-a?
  Volonter UNICEF-a možete postati tako da popunite obrazac na našoj internetskoj stranici nakon čega ćemo vas kontaktirati.

 • Što rade volonteri UNICEF-a?
  Volonteri u UNICEF-u pomažu u prodaji čestitaka i proizvoda na sajmovima i drugim događanjima, povremeno pomažu na info telefonima za građane tijekom kampanja, pomažu Uredu u odnosu s donatorima te istražujući materijale o zadanim temama. Volonteri se tijekom godine sastaju jednom tjedno kada se dogovaraju i provode aktivnosti.

 • Što volonteri mogu očekivati od UNICEF-a?
  Prije svega veliku dobrodošlicu i kvalitetan timski rad. Uz navedeno UNICEF volonterima pruža obuku o djelovanju i ciljevima organizacije, komunikacijskim vještinama i pravima djece.

 • Što je Konvencija o pravima djeteta?
  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je pravni instrument – međunarodno prihvaćeni dokument u kojem su zapisana osnovna prava djece. Konvenciju su potpisale i potvrdile gotovo sve države svijeta (to je najprihvaćeniji međunarodni pravni dokument). Time je gotovo svugdje u svijetu obećano djeci da će se njihova prava poštovati i izvršavati u skladu s mogućnostima vlada potpisnica Konvencije. Za UNICEF, Konvencija predstavlja temeljni dokument po kojemu organizacija djeluje – ona daje pregled prava djeteta: od prava na život i razvoj do prava na zaštitu i sudjelovanje u donošenju odluka.