Pitanja i odgovori

Foto Mare Milin

 • Na čemu radi UNICEF u Hrvatskoj?
  UNICEF u Hrvatskoj je fokusiran na podršku najranjivijoj djeci, s ciljem:
  - da svako dijete dobije jednake šanse u prvim godinama života
  - da svako dijete u Hrvatskoj odrasta u toplini obiteljskog doma,
  - da sva djeca u pravosuđu dobiju podršku bilo kao počinitelji lakših kaznenih djela, svjedoci ili žrtve
  - da svaka zdravstvena ustanova postane prijatelj obitelji i djece.
  Uz navedeno UNICEF podržava promicanje i realizaciju dječjih prava kroz javno zagovaranje, rad i konzultacije s Vladom Republike Hrvatske i pravobraniteljicom za djecu. Kako bi ostvario ciljeve i promjene za djecu, Ured UNICEF-a u Hrvatskoj sklapa partnerstva s medijima, privatnim sektorom te mobilizira javnost i resurse. Djelovanje UNICEF-a u Hrvatskoj, od 1991. godine podržava Vlada Republike Hrvatske osiguravajući uredski prostor za djelovanje organizacije.
 • Kako UNICEF djeluje i gdje je prisutan?
  S obzirom da je UNICEF međuvladina organizacija, svoje djelovanje uvijek temelji na suradnji s vladama na promicanju i ostvarenju dječjih prava u skladu s Konvencijom o pravima djeteta. Ciljeve za djecu UNICEF ostvaruje sklapajući partnerstva s medijima, privatnim i javnim sektorom. UNICEF djeluje u više od 190 zemalja, a u 37 najrazvijenijih zemalja UNICEF djeluje putem Nacionalnih odbora za UNICEF koji prikupljaju financijska sredstva i informiraju javnost o misiji i djelatnosti organizacije. Sjedište UNICEF-a je u New Yorku. Lista zemalja u kojima djeluje UNICEF.
 • Čime se točno bavi UNICEF i kako pomaže djeci?
  UNICEF zajedno s vladama stvara uvjete u kojima se poštuju i realiziraju dječja prava. U nekim zemljama to znači da radi na cijepljenju kako bi djeca preživjela, u nekim to znači hitna pomoć u obliku hrane, lijekova, šatora, pokrivača i ogrjeva zbog prirodnih katastrofa, a u nekima to znači pomoć postojećim sustavima skrbi za djecu – od socijalne do zdravstvene s ciljem poboljšanja usluga za djecu. Najveći dio napora UNICEF-a je usmjeren na djecu u zemljama u razvoju. UNICEF pruža dvije vrste pomoći:
  hitnu pomoć prilikom prirodnih katastrofa i oružanih sukoba te
  razvojnu – dugoročnu pomoć koja planski predviđa sustavne promjene – kako u institucijama tako i u ponašanju za dobrobit djece.
 • Kako se financira UNICEF?
  UNICEF se od svojeg osnivanja financira isključivo iz dragovoljnih donacija građana, tvrtki, fondacija i vlada.
 • Kako mogu donirati sredstva UNICEF-u?
  Sredstva možete donirati za odabrani program u Hrvatskoj na našim stranicama za on line donacije, uplatom na žiro račun za određenu akciju, ili nas možete kontaktirati e-mailom na donacije@unicef.hr te pismom na Ured UNICEF-a u Hrvatskoj, Radnička cesta 41/VII, 10 000 Zagreb i mi ćemo Vas kontaktirati.
 • Kada doniram novac UNICEF-u, kako se taj novac raspoređuje?
  Sredstva koja se doniraju za programe poput Stop nasilju među djecom, Svako dijete treba obitelj i dr. troše se isključivo za provedbu tih programa. U prosjeku se od svake kune tek 14 lipa troši na operativne i administrativne troškove.
 • Kako se troše sredstva koja UNICEF prikupi prodajom čestitki i proizvoda?
  Kupnjom UNICEF-ovih čestitki i ostalih proizvoda pomažete Uredu UNICEF-a za Hrvatsku u njegovoj temeljnoj zadaći, a to je zaštita i poboljšanje uvjeta života djece u Hrvatskoj te pomažete osigurati prvu kriznu humanitarnu pomoć za djecu u svijetu u slučaju vremenskih nepogoda i drugih kriza. Naime, nakon 11 godina prisutnosti u Hrvatskoj i više od 22 milijuna dolara pružene financijske pomoći Hrvatskoj od strane globalnog UNICEF-a, Ured UNICEF-a za Hrvatsku dobio je novi mandat: promicanje dječjih prava te prikupljanje novčanih sredstava za dogovorene programe u Hrvatskoj, a u tu svrhu utrošit će se i dio prihoda od prodaje UNICEF-ovih čestitki i ostalih proizvoda u Hrvatskoj.
 • Kako se mogu zaposliti u UNICEF-u?
  Ured UNICEF-a u Hrvatskoj zapošljava nove djelatnike samo na temelju objavljenih natječaja te propisane procedure izbora osoblja za pojedino radno mjesto. Ured takve natječaje objavljuje na svojoj internetskoj stranici te na specijaliziranim portalima.

  Za zaposlenje u Uredima UNICEF-a izvan Republike Hrvatske, molimo Vas posjetite stranice UNICEF International Employment.
 • Kako mogu postati volonter UNICEF-a?
  Volonter UNICEF-a možete postati tako da popunite obrazac na našoj internetskoj stranici nakon čega ćemo vas kontaktirati.
 • Što rade volonteri UNICEF-a?
  Volonteri u UNICEF-u pomažu u prodaji čestitki i proizvoda na sajmovima i drugim događanjima, povremeno pomažu na info telefonima za građane tijekom kampanja, pomažu Uredu u odnosu s donatorima te istražujući materijale o zadanim temama. Volonteri se tijekom godine sastaju jednom tjedno kada se dogovaraju i provode aktivnosti.
 • Što volonteri mogu očekivati od UNICEF-a?
  Prije svega veliku dobrodošlicu i kvalitetan timski rad. Uz navedeno, UNICEF volonterima pruža obuku o djelovanju i ciljevima organizacije, komunikacijskim vještinama i pravima djece.
 • Što je Konvencija o pravima djeteta?
  Konvencija Ujedinjenih naroda o pravima djeteta je pravni instrument – međunarodno prihvaćeni dokument u kojem su zapisana osnovna prava djece. Konvenciju su potpisale i potvrdile gotovo sve države svijeta (to je najprihvaćeniji međunarodni pravni dokument). Time je gotovo svugdje u svijetu obećano djeci da će se njihova prava poštovati i izvršavati u skladu s mogućnostima vlada potpisnica Konvencije. Za UNICEF, Konvencija predstavlja temeljni dokument po kojemu organizacija djeluje – ona daje pregled prava djeteta: od prava na život i razvoj do prava na zaštitu i sudjelovanje u donošenju odluka.