Publikacije

Publikacija s nalazima istraživanja
Foto UNICEF

Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta

Priručnik za stručnjake koji rade s obiteljima u krizi.

Nevidljiva djeca - od prepoznavanja do inkluzije

Studija o djeci s teškoćama u razvoju koja odrastaju u institucijama.

Što smo zajedno učinili za djecu 2014.

Infografika s prikazom najznačajnijih aktivnosti UNICEF-a u 2014. godini.

Priručnik za stručnjake i donositelje pravosudnih odluka u pitanjima koja uključuju djecu žrtve ili svjedoke kaznenih djela

Preporuke UN-ovog Odbora za prava djeteta

Infografika s preporukama.

Pojačana briga i nadzor iz perspektive mladih i voditelja mjere

Što o najizricanijoj odgojnoj mjeri za mlade koji počine kazneno djelo kažu mladi, a što voditelji mjere, sadržano je u publikaciji koja donosi rezultate prvog sveobuhvatnog nacionalnog istraživanja o mjeri PBIN.

Preporuke za djecu u poplavljenim područjima

Nakon katastrofalnih poplava u svibnju 2014. u Slavoniji izdali smo letak s preporukama za djecu.

Preporuke za odrasle u poplavljenim područjima

Nakon katastrofalnih poplava u svibnju 2014. u Slavoniji izdali smo letak s preporukama za odrasle.

Savjeti za roditelje o postupku s djetetom oboljelim od akutnog proljeva

Nakon katastrofalnih poplava u svibnju 2014. u Slavoniji izdali smo letak s preporukama roditeljima za postupanje s djetetom oboljelim od proljeva.

Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u RH

Priručnik o teorijskim osnovama restorativne pravde na kojima se temelji model izvansudske nagodbe, zakonski okvir te praktični model i primjena izvansudske nagodbe u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom.

Kako komunicirati s djecom

Zbirka materijala koja sjedinjuje saznanja iz područja dječje razvojne psihologije i medijskih studija s analizama medijskih proizvoda za djecu te donosi korisne preporuke za izradu kvalitetnih medijskih sadržaja za djecu.

Sažetak Izvještaja o djeci s teškoćama u razvoju

Globalni UNICEF-ov Izvještaj o djeci za 2013. godinu posvećen je djeci s teškoćama u razvoju. 

Kako roditelji i zajednice brinu o djeci najmlađe dobi u Hrvatskoj

Publikacija koja donosi rezultate najvećeg istraživanja u Hrvatskoj o tome kako roditelji najmlađe djece doživljavaju roditeljstvo u suvremenoj Hrvatskoj, s korisnim preporukama za poboljšanje skrbi o roditeljima i predškolskoj djeci za stručnjake i donositelje odluka na svim razinama. 

Vidi me, čuj me, 2011.

Vodič za uporabu Konvencije UN-a o pravima osoba s invaliditetom i promicanje prava djece.

Što nam djeca govore o udomiteljstvu,2012.

Što o udomiteljstvu misle djeca, kako doživljavaju taj oblik skrbi i kakva iskustva u njemu stječu, može se pročitati u ovoj publikaciji.Iz komentara i mišljenja djece mogu se iščitati i kvalitetne preporuke za unapređenje tog oblika skrbi.

Analiza stanja prava djece i žena u Hrvatskoj, 2011.

Analiza daje pregled podataka politika i inicijativa u Hrvatskoj te problema koji leže u pozadini zaštite prava djece i žena. Temeljni je to dokument koji se koristi pri planiranju aktivnosti UNICEF-a u nekoj zemlji te koji pomaže pri izradi nacionalnih planova aktivnosti za prava djece.

Roditeljstvo u najboljem interesu djece i podrška roditeljima najmlađe djece, 2011.

Znanje i praksa nastala u sklopu akcije „Prve 3 su najvažnije!" i programa „Rastimo zajedno" objedinjena su u publikaciji „Roditeljstvo u najboljem interesu djece i podrška roditeljima najmlađe djece".

Knjižica i letak za roditelje, 2010.

Kao dio programa prevencije vršnjačkog zlostavljanja pod nazivom "Za sigurno i poticajno okruženje u školama" UNICEF je za roditelje pripremio knjižicu i letak o tome kako pomoći i podržati djecu koja trpe, koja su nasilna, ali i svu ostalu djecu u situacijama vršnjačkog nasilja.

Priručnik Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi, 2010.

Priručnik Sprečavanje nesreća i povećanje sigurnosti djece predškolske dobi namijenjen je zdravstvenim djelatnicima u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. U Priručniku se nalazi vrlo praktičan prikaz pojedinih opasnosti i mjera prevencije od prenatalnog perioda do 6. godine života djeteta.

Letci za roditelje o sprečavanju nesreća i povećanju sigurnosti djece nude preporuke i smjernice za povećanje sigurnosti i prevenciju nesreća od prenatalnog perioda do 6. godine života djeteta.

Zaključci Trećeg simpozija o ranom razvoju

Treći interdisciplinarni simpozij o ranom razvoju i komunikaciji održan je od 17. do 19. lipnja 2010. u Puli pod pokroviteljstvom Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti na temu „Rana intervencija i lokalna zajednica". Na simpoziju je sudjelovalo oko 200 sudionika - stručnjaka koji rade s malom djecom s razvojnim rizicima/teškoćama u području zdravstva i obrazovanja, predstavnici resornih ministarstava, nevladinog sektora, lokalne samouprave i vladinih ureda pravobraniteljstva za djecu i za osobe s invaliditetom.

Smjernice za alternativnu skrb o djeci, 2010.

Smjernice za alternativnu skrb o djeci nastale su na osnovu prepoznavanja značajnih propusta u primjeni Konvencije o pravima djeteta za milijune djece širom svijeta koja odrastaju bez roditeljske skrbi. Smjernice za alternativnu skrb mogu biti važan vodič, podsjetnik i nadopuna svim dosadašnjim naporima koje Vlada, brojne institucije i stručnjaci ulažu u unaprjeđenje politike i poboljšanje prakse u skrbi za svako dijete.

Udomiteljstvo djece u Hrvatskoj, 2010.

Ovom publikacijom obuhvaćeni su važni podaci i istraživanja o udomiteljstvu djece u Hrvatskoj u proteklih desetak godina. Publikacija nudi analizu postojećeg stanja i smjernice za daljnje unapređenje udomiteljstva.

Govorimo o mogućnostima, 2009.

Glavna svrha knjižice Govorimo o mogućnostima je objasniti Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, zašto je uopće stvorena i kako osobama s invaliditetom može pomoći da ostvare svoja prava.

Pravo djeteta na život u obitelji, 2008.

Knjiga Pravo djeteta na život u obitelji namijenjena je stručnim djelatnicima u sustavu socijalne skrbi koji rade s obiteljima u krizi. Knjiga daje smjernice kako unaprijediti usluge i podršku obiteljima pod rizikom za izdvajanje djece da ne dođe do izdvajanja
te kako raditi s obiteljima iz kojih su djeca već izdvojena da bi se dijete ipak moglo vratiti u obitelj.

Nastavni plan i program o pravima djece za zdravstvene stručnjake, 2008.

Nastavni plan i program o pravima djece za zdravstvene djelatnike kreiran je kako bi zdravstveni stručnjaci primjenjivali Konvenciju Ujedinjenih naroda o pravima djeteta. Članci Konvencije važni su za rad zdravstvenih strucnjaka i izravno se odnose na pitanje zdravlja djece.

Dijete u suvremenom hrvatskom društvu - članak

U Zagrebu je 12. prosinca 2009. održan simpozij Dijete u suvremenom hrvatskom društvu, koji su organizirali Hrvatsko pedijatrijsko društvo, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi i Ured UNICEF-a za Hrvatsku. Nove bolesti, koje su u suvremenom svijetu sve ćešće kod djece, zahtijevaju od svih koji su uključeni u zdravstvenu zaštitu djece nove pristupe radu, što podrazumijeva i dodatnu edukaciju.

Škole za Afriku - Novosti 2012.

Želite li da i vaša škola, sljedeće školske godine, bude dio UNICEF-ovog projekta Škole za Afriku možete nam se pridružiti popunjavanjem prijave za osnovne ili srednje škole.

Newsletter rujan 2012.

Kada djeca imaju djecu, 2011.

Publikacija 'Kada djeca imaju djecu' donosi uvid u stanje postojećih propisa i servisa te iskustva različitih stručnjaka koji se u svom radu susreću s maloljetničkim trudnoćama. Također nudi preporuke kako poboljšati skrb o maloljetnim trudnicama i majkama, ali i pokrenuti sustavnu prevenciju maloljetničkih trudnoća. U publikaciji se nalaze i rezultati istraživanja o maloljetničkoj trudnoći i roditeljstvu koje je bilo provedeno na 180 srednjih škola, 17 učeničkih domova, 17 obiteljskih centara i 85 centra za socijalnu skrb.

Croatia – Analysis of Gender Issues, 2010.

Izvješće pokriva široki spektar pitanja, uključujući i sudjelovanje žena u razvoju tržišnog gospodarstva, pristup zdravstvenoj skrbi i obrazovanju, trendove u formiranju obitelji i nasilje nad ženama i djevojčicama. U svojim zaključcima, Izvješće predlaže područja u kojima su potrebne dodatne akcije kako bi se poboljšala jednakost spolova.
Izvješće je dostupno na engleskom jeziku.

Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj, 2010.

Publikacija Mišljenja i stavovi djece i mladih u Hrvatskoj donosi odgovore djece i mladih na pitanja o školi, prijateljima, roditeljima, slobodnom vremenu, njihovim pravima, medijima i društvu. Publikacija je nastala na temelju UNICEF-ovog istraživanja u koje je bilo uključeno 1000 djece i mladih iz osnovnih i srednjih škola diljem Hrvatske.

Iskustva i stavovi djece, roditelja i učitelja prema elektroničkim medijima, 2010.

Istraživanje koje je UNICEF 2010. godine proveo u 23 osnovne škole i u kojem je sudjelovalo više od 8000 djece i roditelja pokazalo je da djeca u Hrvatskoj ne zaostaju za svojim vršnjacima u svijetu kada govorimo o utjecaju suvremene tehnologije na svakodnevni život. Rezultati ovog istraživanja prikupljeni su u okviru programa "Prekini lanac!" usmjerenog na prevenciju elektroničkog nasilja među djecom.