Danas, Luka može reći mami da je voli. Zato što je dobio stručnu pomoć na vrijeme. 

Za djecu s teškoćama dobiti podršku u ranom djetinjstvu znači dobiti priliku života.

U ranom djetinjstvu mozak se najintenzivnije razvija te je uz stručnu pomoć moguće smanjiti razvojna odstupanja i ublažiti neke od teškoća. Djeca s teškoćama koja tada prime stručnu pomoć i terapiju bolje će napredovati i uklopiti se u život zajednice. Moći će komunicirati s obitelji, igrati se s vršnjacima, učiti u vrtiću i školi…

Nažalost, u Hrvatskoj čak 7 od 8 najmlađe djece s teškoćama ne dobiva potrebnu stručnu podršku. Ta djeca propuštaju svoju priliku…

Zajedno to možemo promijeniti! Ako im pomognemo na vrijeme, oni će se razvijati i graditi bolju budućnost.

Pomozite djeci s teškoćama osigurati terapije, stručnu podršku i opremu!

Secure payment by HT Payway

Zajedno pretvorimo teškoće u mogućnosti!

Vaša će donacija osigurati:

    • podršku uspostavi sustava teleintervencije (stručne podrške na daljinu) za djecu s teškoćama i roditelje
    • nabavku opreme za terapiju senzorne integracije i didaktičke opreme za ustanove diljem Hrvatske
    • edukaciju stručnjaka koji pružaju podršku djeci s teškoćama i njihovim obiteljima.

Donirati možete i na UNICEF-ov broj računa: HR1723600001501092524, poziv na broj 20462-989 

ili skeniranjem barkoda:

Barcode rana intervencija

Ako želite da Vam na kućnu adresu pošaljemo uplatnicu, nazovite 0800 88 28.

Od srca hvala!

Pročitajte priču djevojčice s teškoćama, Sare – “Svaki nas Sarin napredak i osmijeh vesele”