Care-centar3

SLAVONSKI BROD – Zimski tranzitni centar za izbjeglice/Unicef-ov centar za majke i djecu
Unicef-ova prevoditeljica Anita pomaže u komunikaciji između majki i suradnica Unicf-a koje majkama pomažu prilikom kratkotrajnog boravka u centru u kojem mogu presvući i nahraniti djecu, odmoriti se i dobiti lmedicinsku pomoć liječnika organizacije Magna
Kroz tranzitni centar dnevno prođe između oko 3000 izbjeglica koje vlak 3 puta dnevno dovodi iz Šida (Srbija) te ih nakon registracije, pružanja pomoći i potrepština u vidu hrane i odjeće odvodi u Sloveniju.