neonat-tena14

Zagreb, 7.7. 2015
Odjel Neonatologije Kliničke bolnice Sv. Duh. Ana Trojak, majka prijevremeno rođene bebe Tene (stare 4 dana), ima priliku držati dijete u naručju oko sat vremena dnevno (koža na kožu)