Otok15

Otok, 13.7. 2015, Prostorije Dnevnog boravka za starije osobe
Franjo (3) iz Otoka skupa sa majkom i fizioterapeutkinjom iz Centra za rehabilitaciju Marija Terezija iz Vinkovaca uči raditi vježbe koje će morati prakticirati svaki dan. Budući da grad Otok nema razvijene usluge rane intervencije za djecu sa neuro-razvojnim rizikom, Centar Marija Terezija nudi mobilne usluge rane intervencije u obitelji i u vrtiću, te na preporuku centra za socijalnu skrb. Radionice se odvojaju uz podršku Unicef-a.