unicef.hr koristi kolačiće (eng. “cookies”) kako bi Vam omogućio bolje korisničko iskustvo. Više o upotrebi kolačića saznajte ovdje.

Slažem se
@POUKorakpokorak

Udruge

Suradnja s udrugama civilnog društva

Udruge civilnog društva ključni su UNICEF-ovi partneri u ostvarivanju promjena za djecu.

Vrijedna partnerstva s udrugama doprinose provedbi programa i širenju usluga za djecu te zagovaranju boljih nacionalnih politika za djecu. I udruge civilnog društva dijelom su zaslužne za osnivanje UNICEF-a 1946. godine jer su zagovarale pomoć bez diskriminacije djeci nakon Drugog svjetskog rata. U

Hrvatskoj UNICEF surađuje s brojnim udrugama koje doprinose ostvarivanju nacionalnih ciljeva za djecu, sukladno Planu programskog djelovanja Vlade Republike Hrvatske i UNICEF-a 2012. − 2016.

Više o različitim načinima suradnje između UNICEF-a i udruga civilnog društva pročitajte u Vodiču UNICEF-a o suradnji s civilnim društvom.

Primjeri uspješne suradnje s udrugama

Podrška roditeljima najmlađe djece

U suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje i Centrom za roditeljstvo Rastimo zajedno UNICEF je pokrenuo program podrške roditeljima kroz radionice „Rastimo zajedno” i „Rastimo zajedno plus”.

"Radionica me osnažila da ustrajem u stvarima za koje sam smatrala da ih dobro radim, ‘natjerala’ me da osvijestim ono u čemu sam griješila i usmjerila na put kojim ću to pokušati popraviti. Nadam se kako ću u tome i uspjeti. Hvala vam!"

– rekla je jedna od polaznica radionice „Rastimo zajedno” nakon završetka programa.

Tisuće roditelja iz svih krajeva Hrvatske ocijenilo je radionice visokom ocjenom. U sklopu suradnje nastali su i priručnici Rastimo zajedno i Rastimo zajedno plus.

Pomoć djeci u sukobu sa zakonom

Posredovanje u kaznenim postupcima prema djeci i mladima, u usporedbi s ostalim mjerama, donosi brojne prednosti i za počinitelja i za žrtvu. Primjenom izvansudske nagodbe počinitelji lakših kaznenih djela, umjesto kazne koja bi im bila izrečena na sudu i stigme počinitelja kaznenog djela, dobivaju priliku preuzeti odgovornost i popraviti počinjenu štetu. Žrtva, pak, dobiva priliku suočiti se s počiniteljem, dobiti ispriku i izravno dogovoriti način obeštećenja koji joj najviše odgovara.

Kroz suradnju s Udrugom za izvansudsku nagodbu organizirana je jednogodišnja edukacija o izvansudskoj nagodbi, u kojoj je sudjelovalo 55 novih medijatora koji će raditi u svim županijskim središtima. Posrednike u izvansudskoj nagodbi u kaznenim postupcima prema djeci i mladima čine uglavnom socijalni pedagozi, socijalni radnici, psiholozi i pravnici. Njih ukupno 55 za svoje zahtjevno zanimanje moralo je proći opsežnu edukaciju koja se sastojala od usvajanja teorijskog znanja i učenja kroz igru uloga te praktičnog rada uz vodstvo mentora.

U sklopu suradnje s Udrugom za izvansudsku nagodbu i Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu nastao je priručnik Izvansudska nagodba u kaznenom postupku prema mladima u sukobu sa zakonom u RH.

Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta

U suradnji s Društvom za psihološku pomoć od 2013. do 2015. godine provodio se projekt unapređenja mjera stručne pomoći roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta. Cilj je projekta pomoći roditeljima kako bi se obitelji osnažile za bolju skrb o djeci te kako bi se izbjeglo izdvajanje djece iz obitelji ako postoji šansa da obitelj iziđe iz krize.

U projektu je sudjelovalo više od 200 stručnjaka iz centara za socijalnu skrb diljem Hrvatske, koji su na zajedničkim susretima, razmjenjujući iskustva i primjere iz prakse, dogovorili bolje standarde rada.

U sklopu suradnje nastao je priručnik za socijalne radnike, druge stručnjake i suradnike centara za socijalnu skrb Pomoć roditeljima u zaštiti dobrobiti djeteta.

Pomoć djeci izbjeglicama i migrantima

U suradnji s Društvom Naša djeca Vinkovci, Društvom za psihološku pomoć i udrugom „Roda“, za djecu izbjeglice i migrante osigurana je podrška u prihvatnim centrima u Opatovcu i Slavonskom Brodu 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Podrška uključuje prikupljanje odjeće, osiguravanje potrepština za majke i najmlađu djecu te psihosocijalnu podršku. Suradnja s ovim udrugama omogućila je toplu i humanu dobrodošlicu za djecu i majke koji bježe od rata.

Uključivanje isključenih skupina djece: „Korak prema inkluziji” i „Krenimo zajedno”

Djeca s teškoćama u razvoju, djeca koja žive u izoliranim mjestima te djeca romske nacionalne manjine u manjem omjeru imaju pristup predškolskom obrazovanju. U tri su županije, u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem „Korak po korak“, osnaženi lokalni kapaciteti u vrtićima za uključivanje ranjivih i isključenih skupina djece u sklopu programa Korak prema inkluziji.

U Sisačko-moslavačkoj i Brodsko-posavskoj županiji djeca romske nacionalne manjine kreću u prvi razred osnovne škole sa znatiželjom i osmijehom.

Zahvaljujući suradnji UNICEF-a i Pučkog otvorenog učilišta „Korak po korak”, u tim je županijama proveden program Krenimo zajedno koji priprema djecu za upis u osnovnu školu i bolji uspjeh u njoj.

Rana intervencija u djetinjstvu

U suradnji s Hrvatskom udrugom za ranu intervenciju u djetinjstvu pokrenut je portal, a kasnije i tražilica usluga rane intervencije Rani klik koja pomaže i stručnjacima i roditeljima da osiguraju odgovarajuće usluge za djecu s neurorazvojnim rizicima ili teškoćama u razvoju.

Podrška majkama u dojenju

U suradnji s Hrvatskom udrugom grupa za potporu dojenja prošireno je podržavanje dojenja u gotovo svim krajevima Hrvatske.

U sklopu suradnje nastao je i Priručnik za voditeljice grupa za potporu dojenja te internetska stranica www.hugpd.hr na kojoj se mogu pronaći i podaci za kontakt svih grupa za potporu dojenja.