Mala kuća1_VKljajo

Petrinja 10.7. 2015, Mala kuća – prostor koji vodi udruga osoba sa invaliditetom SMŽ
Melanija (16), pazi na svoga prijatelja Matu (6) prilikom radionica u Maloj kući. Oboje su korisnici programa Udruge, a u Maloj kući su dostupne: radna i fizioterapija, igraonice i kretaivne radionice, skraćeni dnevni boravak, pomoć u učenju, program pripreme za školu, zajednička druženja, usluge informiranja i savjetovanja članova, psihoterapeutska podrška