Mala kuća24c-VKljajo

Petrinja 10.7. 2015, Mala kuća – prostor koji vodi udruga osoba sa invaliditetom SMŽ
Korisnici programa udruge sa terapeutima rade posebno prilagođene vježbe za poboljšanje motoričkih sposobnosti dvorani koju im je pozajmila škola u susjedstvu. Djeci sa teškoćama i osobama s invaliditetom u Maloj kući su dostupne: radna i fizioterapija, igraonice i kretaivne radionice, skraćeni dnevni boravak, pomoć u učenju, program pripreme za školu, zajednička druženja, usluge informiranja i savjetovanja članova, psihoterapeutska podrška, a u priremi je i “senzorna soba” – terapija senzorne integracije za poticanje razvoja neurološkog sustava, poboljšanje motoričkih funkcija i senzornog procesuiranja. Senzorna soba će biti u Sisku u prostoru koji je udrui dodjjelio Grad