Mala kuća6-VKljajo

Petrinja 10.7. 2015, Mala kuća – prostor koji vodi udruga osoba sa invaliditetom SMŽ
Korisnici programa udruge sa terapeutima i volonterkama Udruge izrađuju različite rukotvorine na kreativnoj radionici. Djeci sa teškoćama i osobama s invaliditetom u Maloj kući su dostupne: radna i fizioterapija, igraonice i kretaivne radionice, skraćeni dnevni boravak, pomoć u učenju, program pripreme za školu, zajednička druženja, usluge informiranja i savjetovanja članova, psihoterapeutska podrška