1OPATOVAC09_Kljajo-caption

Opatovac 1.10. 2015
Djeca mašu iz autobusa koji će ih odvesti prema Mađarskoj granici. U ovisnosti od polaska dogovora u koje vrijeme je vlak, grupe izbjeglica ili idu odmah na autobuse ili se smještaju u šatore do polaska autobusa. Grupe su formirane tako da prednost imaju žene i obitelji sa malom djecom