unicef.hr koristi kolačiće (eng. “cookies”) kako bi Vam omogućio bolje korisničko iskustvo. Više o upotrebi kolačića saznajte ovdje.

Slažem se

Škole za Afriku

Što su “Škole za Afriku”?

Odlazak u školu. Druženje s vršnjacima. Smijeh. Igra. Radost. Prava su to i potreba djece diljem svijeta, kao i odrastanje u sigurnom okruženju ispunjenom ljubavlju i razumijevanjem. Pa ipak, podaci govore da više od 38 milijuna djece u Africi još uvijek ne ide u školu.

“Škole za Afriku” zajednička je inicijativa UNICEF-a, Zaklade “Nelson Mandela” i Hamburškog društva za promoviranje demokracije i međunarodnog prava , pokrenuta 2005. godine u Cape Townu. U prikupljanju pomoći za 13 najugroženijih zemalja u Africi  uključilo se 27 razvijenih zemalja iz cijelog svijeta, a dosad je u njima prikupljeno više od 225 milijuna američkih dolara.

"Zahvaljujući UNICEF-ovu programu Škole za Afriku, više od 30 milijuna djece dobilo je priliku ići u školu i time ostvariti sigurniju budućnost!"

Brojne su škole izgrađene, a postojeće obnovljene. Djeci je osiguran pristup čistoj, pitkoj vodi i sanitarnim prostorijama, izgrađena su školska igrališta, a učionice opremljene potrebnim edukacijskim materijalima, školskim klupama i stolicama.

Otvoreni su centri za rani odgoj i obrazovanje za najmlađu djecu, a djeca koja su prekinula školovanje ili bila primorana raditi dobila su priliku pohađati centre za alternativno obrazovanje.

Škole za Afriku u Hrvatskoj 

Programu se svake godine pridružuju brojni vrtićiosnovne i srednje škole, pa se tako u školskoj godini 2018./2019uključilo čak200 škola i 82 dječja vrtića iz cijele Hrvatske

Dosad su za školovanje djevojčica i dječaka u Africi prikupili više od šest milijuna kuna! >> Saznajte više 

Rezultati u Burkini Faso u 2018godini 

 • 53 265 djece u 350 škola započelo je svoje školovanje po modelu škole prijatelji djece. 
 • Za 1020 djece izvan školskog sustava omogućen je nastavak školovanja integracijom u obrazovne programe.  
 • 20 000 učitelja educirano je o modelu škole prijatelji djece te strategiji Sigurne škole za sigurno obrazovanje u najboljem interesu djece. 
 • 29 251 dijete predškolske dobi uključeno je u centre za rano obrazovanje. 
 • 7000 djece u 88 škola educirano je po novoj strategiji za brže usvajanje čitanja i pisanja. 
 • 26 102 djevojke uključene su u srednje škole. 
 • Podržan je nastavak obrazovanja za 15 710 djevojaka koje su bile u riziku od prekida školovanja. 
 • 110 škola provedena je inicijativa o menstrualnoj higijeni s ciljem edukacije i usvajanja poželjnih, nediskriminatornih stavova. Sudjelovalo je 14 646 učenica, 3879 učenika te 1000 adolescenata u kriznoj situaciji. 
 • Osigurano je 25 šatora za nastavak obrazovanja u kriznim situacijama, opremljenih sa 100 rekreacijskih paketa s materijalima za igru i sport te 175 škola u kutiji, od kojih svaka sadrži  edukativne materijale dovoljne za jednog učitelja i 40 učenika.  
 • Omogućen je nastavak školovanja za 13 785 učenika pogođenih krizom.  
 • 1400 škola s 293 357 učenika provedena je inicijativa Sigurne škole za veću sigurnost škola u kriznim područjima.  
 • Knjigama i materijalima opremljene su knjižnice 50 škola. 
 • Osnovani su učenički tematski klubovi poticajni za usvajanje osnažujućih stavova i poželjnih oblika ponašanja. 

>> Saznajte više

Što se prikupljenim sredstvima može osigurati?

95 kn

knjige i bilježnice za 2 učenika za 1 školsku godinu

190 kn

klupa i stolci za dva učenika

290 kn

dodatna edukacija učitelja/odgojitelja za kvalitetniji odgojno-obrazovni rad

500 kn

školovanje 2 djece u 1 godini (knjige, bilježnice, materijali, školske uniforme i trošak poučavanja)

700 kn

"škola u kutiji" - kutija s materijalima za aktivnosti učenja i poučavanja u školi (bilježnice, olovke, ploča i dr.); školski komplet sadržava dovoljno pribora za 1 učitelja i 40 učenika

16 800 kn

opremanje ustanove za predškolski odgoj i edukaciju

25 000 kn

izgradnja centra za alternativno osnovno obrazovanje za djecu koja su napustila redovito obrazovanje

Navedene procjene troškova okvirne su i mogu odstupati ovisno o potrebama pojedinog djeteta, stanju i veličini objekta te cijenama potrebnih proizvoda / usluga.

Škole prijatelji djece

UNICEF želi omogućiti kvalitetno obrazovanja svoj djeci, povećati vjerojatnost uspješnog završavanja škole, smanjiti rodne i geografske razlike, zaštiti djecu od teškog fizičkog rada i omogućiti djeci stjecanje vještina koje će im pomoći osigurati bolju budućnost za njih i za njihove obitelji.

Uvođenje škola prijatelja djece (UNICEF-ova modela kvalitetnih škola) jedan je od odgovora na ove izazove. Škole prijatelji djece inkluzivne su i rodno osjetljive, osiguravaju edukativne materijale i adekvatnu školsku opremu.

Takve škole imaju igralište i školsku kantinu. Osiguran je pristup čistoj, pitkoj vodi i odvojenim sanitarnim prostorijama za dječake i djevojčice. Učitelji su kompetentni i koriste podržavajuće metode učenja, a u učinkovito vođenje škola, osim učitelja, uključeni su i roditelji, članovi zajednice i predstavnici lokalne vlasti.

>> Saznajte više

Pomozite otvoriti još Škola prijatelja djece!

U prikupljanju sredstava sudjeluju učenici osnovnih i srednjih škola, kao i djeca iz predškolskih ustanova, njihovi učitelji, odgajatelji, obitelji, ali i svi članovi zajednice koji su ih voljni podržati u plemenitoj želji da svojim vršnjacima u Africi omoguće školovanje, a time i bolji život.

Zahvaljujemo svima koji su se uključili te se radujemo daljnjoj „izgradnji” škola za Afriku.

Kako prijaviti školu ili vrtić?

Ispunite prijavnicu i pošaljite je na e-mail adresu skole_za_afriku@unicef.hr, poštom na adresu: Ured UNICEF-a za Hrvatsku Radnička cesta 41/7, 10000 Zagreb ili faxom na broj 01 2442 662.

Prijavnica za vrtić
Prijavnica za osnovnu školu
Prijavnica za srednju školu

Kako uplatiti prikupljena sredstva?

Prikupljena sredstava za donaciju možete uplatiti na žiro-račun HR92 23600001501092532 poziv na broj 18612. 

Kontakt

skole_za_afriku@unicef.hr
01/2442-660 

 • Škole za Afriku u Hrvatskoj

  Škole za Afriku u Hrvatskoj

  Djeca iz hrvatskih škola i vrtića pomažu svojim vršnjacima na afričkom kontinentu, učeći istodobno o dječjim pravima, humanosti, solidarnosti i toleranciji, kao i o važnosti obrazovanja za njihov život.

 • Burkina Faso

  Burkina Faso

  U 2000. godini, Burkina Faso bila je jedna od zemalja s najnižim postotkom djece uključene u osnovnu školu. Zahvaljujući aktivnostima UNICEF-a i partnera broj djece u koja idu u školu u toj zemlji povećao se na 84 posto.

Ukoliko želite biti obavješteni o novim UNICEF publikacijama, molimo Vas da se prijavite na našu mail listu.

Preskoči ovaj korak
Updated: 17 siječnja 2016
 • Share