Nela1

Bjelovar 25.6. 2015
Mario Blaško (30) sa kćerkom Nelom (2 mjeseca) u oridinaciji pedijatrice Dr. Marije Čatipović